วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ เป็นวัดสวย อีกหนึ่งวัด ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่สายพญานาคต้องชอบอบ่างแน่นอน โดยในวัดแห่งนี้ มีวังบาดาล เป็นถ้ำพญานาค ซึ่งสร้างให้หมือนว่าอยู่บนเขาพระสุเมรุ ซึ่งมีความสวยงามมาก ๆ และยังเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และ พระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และ พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกด้วย จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ วันนี้ huaysod เรานำมาฝากแล้วค่ะ

สายพญานาคห้ามพลาด วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ

มารู้จักกับวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านสิม หมู่ที่ 8  ตำบล โคกจาน อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2536 ที่ดินของวัดเป็นของนายหวย เพ็งพันธ์ และนางสมัยเพ็งพันธ์ ที่บริจาคที่ดินให้  ซึ่งเป็นโยมบิดา-มารดา ของพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนั่นเองค่ะ เพื่อให้เป็นสถานที่ ที่ใช้ในการอบรมธรรมะ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ต่อมาได้จัดตั้งเป็นวัด นามว่า “ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ปี พ.ศ.  2543 จนถึงปัจจุบันนี้

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ

ที่มา : https://www.paiduaykan.com/travel/

วังบาดาล ถ้ำพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 

วัดป่าศรีมงคลรัตนารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุพพระบรมสารีริกธาตุ ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงพระเกศาธาตุ และ พระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และ ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ โดยจำลองรูปแบบ ให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุ ลักษณะเป็นเจดีย์ มีความสูง 59 เมตร และมีทั้งหมด 5 ชั้น ดังนี้

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/7nX7lDDZppyB

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/7nX7lDDZppyB

การเดินทางไปยังวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่บ้านสิม หมู่ 8 ตำบล โคกจาน อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ เปิดให้เข้าชมความสวยงามของวัด และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ควรแวะชมความสวยงาม และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดแห่งนี้กันด้วยนะคะ รับรองว่าทั้งอิ่มบุญ อิ่มใจ ไม่ผิดหวังที่เดินทางมาแน่นอนค่ะ