วัดโพธิสมภรณ์ วัดที่สร้างในสมัยของรัชกาลที่ 5 เพื่อนๆที่ชอบเดินทาง ชอบท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาว บางคนก็อาจจะไปเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองอยู่ หรือบางคนก็อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดเด่นต่างกัน เข้นเดียวกับจังหวัดอุดรธานีโดยในวันนี้ หวยสด เราจะมาเอาใจเพื่อนๆสายเที่ยวทำบุญ จะพาไปเที่ยวไหว้พระ วัดดังของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งวัดแห่งนี้คือวัด โพธิสมภรณ์ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ดังนั้น มาดูกันว่า วัดแห่งนี้ จะมีประวัติและความเป็นมาอย่างไร และภายในวัดจะมีจุดน่าสนใจอะไรบ้าง

ประวัติและความเป็นมาของ วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวัดแห่งนี้ เริ่มสร้างขึ้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2449 ปลายสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่ง มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้เห็นว่า ในเขตเทศบาลเมืองอุดร มีเพียงแค่ วัดมัชฌิมาวาส เพียงวัดเดียว ซึ่งสมควรที่จะสร้างวัดขึ้นอีกสักหนึ่งวัด จึงได้ไปสำรวจสถานที่ทางทิศใต้ของ หนองนาเกลือ หนองน้ำกว้างใหญ่ ที่อุดมไปด้วยเกลือสินเธาว์ มีปลา และมีจระเข้ชุกชุม และเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะแก่การสร้างวัด เพราะเงียบสงบ และไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้าน

เมื่อได้สถานที่แล้ว พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ก็ได้ชวนคนในหมู่บ้านหมากแข้ง มาช่วยกันสร้างวัด ซึ่งใช้เวลาสร้างอยู่ ประมาณ 1 ปี และในตอนแรก ชาวบ้านเรียกวัดแห่งว่า “วัดใหม่” เพราะเรียกวัดมัชฌิมาวาสว่า “วัดเก่า” และต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดโพธิสมภรณ์” เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้ที่สร้างวัดนี้ขึ้นมา

ปูชนียวัตถุ ที่สำคัญของวัดแห่งนี้

พระพุทธรูปศิลาแลง (พระขอ)
พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับวัด โพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ที่เราได้พาเพื่อนๆมารู้จักกัน นวันนี้ ถ้าใครที่อยากไปไหว้สักการะ พระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี สามารถไปได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 –18.00 น. นะคะ ถ้าใครที่ได้ไปแล้วก็อย่าลืมขอโชคขอลาภกลับมากันนะคะ