วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก วัดสวยสีขาว ขนาดเล็ก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้สร้างขึ้นมา เราจึงอยากแนะนำสถานที่เที่ยว ไหว้พระ ขอพรในช่วงวันหยุดให้เพื่อนๆ huaysod ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ นั่นก็คือ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก วัดที่เกิดจากพระราชดำริเริ่มแรก ในการที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย มาดูกันว่า วัดแห่งนี้จะมีประวัติและความเป็นมาอย่างไร และภายในวัดจะมีสิ่งที่น่าสนใจ หรือจุดเด่นอะไรบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ก็ตามมาดูกันเลยค่ะ 

ประวัติ ความเป็นมาของ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 

“วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” เป็นพระอารามหลวงกรณีพิเศษ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้สร้างขึ้น หรือจะเรียกง่ายๆก็คือ เป็นวัดประจำของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ที่ 999 ซอยพระราม 9 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้น่าสนใจมาก เพราะวัดแห่งนี้เกิดขึ้นจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยใช้วิธีการเติมอากาศ ที่บึงพระราม 9 เพื่อทำการทดสอบการบำบัดน้ำเน่าเสีย ที่ไหลมาตามคลองลาดพร้าว ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยใช้การเติมอากาศลงไปในน้ำ แล้วจึงปล่อยให้น้ำตกตะกอน และปรับสภาพน้ำก่อนที่จะระบายลงคลองตามเดิม

วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก 

โดยต่อมา พระองค์ท่านมีพระราชดำริเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขยายโครงการในพื้นที่ของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพื้นที่บริเวณข้างเคียง โดยบริเวณบึงพระราม 9 ให้ดำเนินการจัดตั้งวัด เพื่อเป็นพุทธสถาน ในการประกอบกิจของสงฆ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2533 ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี เข้าเฝ้าฯ ถวายที่ดิน เพื่อดำเนินการสร้างวัดในนาม มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายสงฆ์ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายฆราวาส

ซึ่งการสร้างวัดแห่งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างเป็นวัดเล็กๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างของความพอดี และพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และยังเป็นตัวอย่างใน การประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน วัด และ โรงเรียน เรียกว่า สามประสาน ตามหลักการ บวร

จุดเด่นของ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

พระอุโบสถ

วัดแห่งนี้มี พระอุโบสถขนาดย่อม สีขาวที่ดูเรียบง่าย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบสมัยโบราณ ผสมผสานกับ สถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ โดยได้ต้นแบบของการออกแบบพระอุโบสถจาก พระอุโบสถ 3 แห่ง ในสมัยรัตนโกสินทร์ คือ พระอุโบสถจากวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ พระอุโบสถจากวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม และ พระอุโบสถจากวัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีหน้าต่างเป็นอลูมิเนียม หน้าฐานเป็นลายปูนปั้น มีช่อฟ้าใบระกาลวดลายปูนปั้น มีองค์ประกอบเครื่องบนหลังคาเป็นปูนปั้นลายใบไม้ ที่ผนังและเสาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีขาว หลังคามุงด้วยแผ่นเหล็กสีขาว และลูกฟักเป็นกระจก โดยข้างในประดิษฐาน พระพุทธกาญจนธรรมสถิต

พระพุทธกาญจนธรรมสถิต

และนอกจากนี้ ภายในวัดยังมีความร่มรื่น มีการตกแต่งสวนที่สวยงาม มีศาลาที่ด้านในมีประติมากรรมของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ได้กราบไหว้สักการะ และมีศาลาพุทธประวัติที่ ตั้งอยู่ใกล้กับริมสระน้ำ โดยภายในจะมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ และเรื่องราวการออกผนวชของในหลวงรัชกาลที่ 9

ความร่มรื่นภายในวัด

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถ้าเพื่อนท่านไหนที่มีเวลาว่าง ก็สามารถไปเยี่ยมชม ไปไหว้สักการะที่วัดกันได้เลยนะคะ ไปชมสถาปัตยกรรมอันงดงามและความพอเพียง ในการสร้างวัดแห่งนี้ และในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ