สายบุญต้องมา เปิดสถานที่ขอพร 4 วัดเวียดนามไหว้ เวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเสน่ห์ ในแต่ละเมืองในเวียดนามจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านของภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร ผู้คน รวมไปถึงการนับถืออย่างอิสระ และยังวัดพุทธหลากหลายนิกาย วันนี้เว็บแทงหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด 2023 เราจะพาทุกท่านมาดูรู้จักกับวัดเวียดนาม ที่สายบุญไม่ควรพลาด มีที่ไหนบ้าง ตามมาดูได้เลย

ไหว้พระขอพรที่วัดเวียดนาม 

วัดเวียดนาม วัดหงอกเซิน

วัดเวียดนามเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการสร้างเมืองในสมัยก่อน ตั้งอยู่ที่ทะเลสาบกลางกรุงฮานอย และยังถูกล้อมไปด้วยทะเลสาบฮว่านเกี๋ยมหรือทะเลสาบคืนดาบที่สวยงาม ยังมีจุดที่ไม่ความพลาดกับการถ่ายรูปเลย คือ สะพานเทฮกหรือสะพานแสงอาทิตย์ เป็นสะพานโค้งสีแดงเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นทางข้ามไปยังวัดหงอกเซิน

ส่วนภายในวัดเวียดนามแห่งนี้มีวิหารชั้นเดียวที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของประเทศจีนที่มีต่อเวียดนาม ภายในตัววิหารมีแท่นสำหรับบูชาเทพเจ้า ภายนอกยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าดูร่มรื่นมาก ๆ 

วัดหงอกเซิน

ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอม เป็นวัดเวียดนามโบราณที่สวยที่สุดของเมืองเว้ ทางไปสุสานของพระเจ้ามิงห์หม่าง วัดเวียดนามแห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน และยังมีสิ่งที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรง 8 เหลี่ยมที่สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น ในแต่ละชั้นแสดงถึงชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ภายในบริเวณวัดมีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ที่มีความเชื่อว่ารูปปั้นทั้ง 6 จะคอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามาเยือน

นอกจากนั้นหวยออนไลน์24บอกว่ายังมีพระพุทธรูปที่ล้อมรอบด้วยกระจกหมดทุกด้าน ระฆังขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 2,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และการเมืองในช่วงยุคหลังของเวียดนาม

วัดเจิ๋นก๊วก

ตั้งอยู่ในทะเลสาบโฮไต วัดเวียดนามนี้มีเจดีย์ 6 เหลี่ยมสีแดง สูง 15 เมตร ทั้งหมด 11 ชั้น แบ่งชั้นด้วยชายหลัง รูปทรงสถาปัตยกรรมของเจดีย์แห่งนี้มีความคล้ายกับเจดีย์ญี่ปุ่น แต่ละชั้นจะมีประตูโค้ง 6 ประตู ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวให้กราบไหว้ขอพร ตัวเจดีย์แล้วยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ใหญ่ที่เป็นของขวัญจากกษัตริย์อินเดียสมัยก่อน

เป็นวัดกราบไหว้ขอพร ขอ หวยสด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างใหญ่ขนาด 700 เฮคตาร์ มีสถาปัตยกรรมของวัดเวียดนามแห่งนี้ เป็นสไตล์เวียดนามโบราณของช่างฝีมือท้องถิ่น มีตัวอาคารเก่า 20 หลัง และอาคารสร้างใหม่ รวมถึงสวนต่าง ๆ กว่า 80 จุด ความสูงของอาคารที่ใหญ่ที่สุดวัดจากพื้นถึงหลังคาได้ 34 เมตร และยาวถึง 59 เมตร