วัดชื่อดังในจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็ต้องรู้จักกับ วัดท่าถนน แห่งนี้ เป็นวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2302 มีพระชื่อดังอย่าง หลวงพ่อเพ็ชร ที่ทั้งชาวอุตรดิตถ์ และชาวบ้านใกล้เคียง ต่างให้ความเคารพกับหลวงพ่อ อีกทั้งตัววัดเองยังถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยจิตกรรมฝาผนัง ที่เรียกว่าสวยงามที่สุดในอุตรดิตถ์ หวยสด รอให้คุณได้มาพิสูจน์ความสวยงามอยู่

การก่อตั้ง วัดท่าถนน

หลวงพ่อเพ็ชร ในวัดท่าถนน พระชื่อดังจังหวัดอุตรดิตถ์

วัด ท่าถนน เดิมมีชื่อว่า วัดวังเตาหม้อ อยู่ตรงข้ามกับสถานรถไฟอุตรดิตถ์ มีหลวงพ่อเพ็ชร อยู่ที่วัดแห่งนี้ ถูกหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ วัดยังมีอาคารที่ถูกสร้าง ด้วยศิลปะสมัยแบบตะวันตก ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2474 เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม และภาษาบาลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ด้านในของอุโบสถยังมีภาพจิตกรรมฝาผนัง ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าอิฐ วัดท่าถนน ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหลวงพ่อเพ็ชร ชื่อเดิมของ วัด ท่าถนน คือ วัดวังเตาหม้อ  เป็นวัดในสังกัดพุทธมหานิกาย ถูกก่อตั้งตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2302 ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดตามพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ในปี พ.ศ. 2430 มีการพระราชทานใน ปี พ.ศ. 2498 ที่ดินของวัดมีทั้งหมดทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 484 ตารางวา พื้นที่ของวัดมีลักษณะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดกับแม่น้ำน่าน การเดินทางไปมาสะดวก

หลวงพ่อเพ็ชร ในวัดท่าถนน

หลวงพ่อเพ็ชร ในวัดท่าถนน พระชื่อดังจังหวัดอุตรดิตถ์

หลวงพ่อเพ็ชร เจ้าอาวาสวัดหนอนไม้ ในอำเภอบางโพ ได้เดินทางผ่านวัดไผ่ล้อม ตำบล ทุ่งยั้ง ได้พบเจอกับจอมปลวกที่มีขนาดใหญ่ รูปร่างรูปแหลมแตกต่างจากจอมปลวกทั่ว ๆ ไป ท่านจึงเอาไม้เคาะส่วนของปลายแหลมที่เป็นยอดของจอมปลวก จนจอมปลวกมีดินหลุดออกมา จนเห็นพระเกศพระพุทธรูปที่อยู่ด้านใน หลวงพ่อด้วงจึงได้สั่งให้พระ และลูกศิษย์ที่วัด ที่เดินทางมาด้วยกันช่วยกันขุดจอมปลวก เมื่อทำการขุดสำเร็จ จึงได้พบกับพระพุทธรูปขนาดค่อนข้างใหญ่ ฝังอยู่ด้านในของจอมปลวก จึงทำการอันเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดหนอนไม้

ที่วัดแห่งนี้ยังมีหลวงพ่อเพ็ชร พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพระพุทธรูปปในสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่งเกตุบัวตูมปางมารวิชัยนังขัดสมาธิเพ็ชร ขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว ความสูง 41 นิ้ว  ถูกอันเชิญมาจากวัดไผ่ล้อม อำเภอลับแล มาประดิษฐานไว้ที่อุโบสถหลังเก่า ด้วยลักษณะนังขัดสมาธิเพ็ชร จึงกลายเป็นที่รู้จัก และเรียกขานกันว่า หลวงพ่อเพ็ชร พระพุทธรูปองค์นี้ในสมัย รัชกาลที่ 5 ร.ศ. 119 ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม ที่เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 ต่อมาใน ร.ศ. 129 หลวงนฤนาถเสนี หรือ พระนฤบาลบดี ได้ทำการอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าถนน  

สาเหตุของการอัญเชิญหลวงพ่อเพ็ชรกลับดุตรดิตถ์

หลวงพ่อเพ็ชร ในวัดท่าถนน พระชื่อดังจังหวัดอุตรดิตถ์

สาเหตุของการรับสั่งให้นำหลวงพ่อมาคืนให้กับ ชาวอุตรดิตถ์  เพราะมีคำบอกเล่าว่าเทวดาประจำองค์หลวงพ่อได้ไปสุบินขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงว่า อยากกลับไปอยู่ที่อุตรดิตถ์ พระองค์จึงได้ทำตามพระสุบินที่เกิดขึ้น ต่อในปี พ.ศ. 2473 พระครูธรรมกิจจาภิบาล อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับประชาชนชาวเมืองอุตรดิตถ์ ได้ช่วยกันลงมือสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ หลังจากที่สร้างพระวิหารเสร็จ ก็ได้ทำการอันเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชรมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารที่สร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชา หลวงพ่อเพ็ชรได้สะดวกมากขึ้น

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ วัดท่าถนน ไปแล้วนั้น บอกได้เลยว่า ต้องอยากไปชื่นชมความสวยงาม รวมถึงอยากไปสักการะองค์หลวงพ่อเพ็ชร อย่างแน่นอน เพราะวัดแห่งนี้มีประวัติมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง อุตรดิตถ์มาอย่างยาวนาน หากมีโอกาสต้องแวะไปสักการะสักครั้งแล้วค่ะ