วันนี้ เว็บหวยสด เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ วัดไผ่โรงวัว วัดสวย วัดดัง ของ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งต้องบอกเลยสุพรรณ นั้นมีวัดดัง มากมายที่เมื่อมาถึงแล้ว สามารถเดินสายทำบุญ 9 วัด ได้เลย และวัดที่ต้องลิสต์ไว้ก็ห้ามพลาดกับ วัดไผ่โรงวัว เพราะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวขนาดใหญ่ เด่นอลังการตั้งอยู่กลางวัด และจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือ ประติมากรรมปูนปั้น ที่ไม่ได้มีเพียงแต่ เรื่องราวของสวรรค์นรกเพียงอย่างเดียว แต่จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

เปิดพิกัด วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี

เปิดพิกัด วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว  ตั้งอยู่ที่ อำเภอสองพี่น้อง วัดดังจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งวัดแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่คนไทยต่างนิยมมากราบไหว้ โดยจุดเด่นของวัด คือพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้ถูกตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณกลางแจ้ง นามว่า พระกกุสันโธ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย บริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปจะมีฆ้องและบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย  นอกจากนี้ยังมี พระพุทธโคดม  พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ  และนอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปต่างๆ พระวิหารร้อยยอด เจดีย์ร้อยยอด รูปหล่อพุทธประวัติ พระโพธิสัตว์ สังเวชนียสถาน ซึ่งเป็นการจำลองเมืองสวรรค์ เมืองนรกจำลอง

ประวัติวัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว หรือ วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามประวัติของกรมศาสนา วัดไผ่โรงวัว ได้มีการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 ริมคลองพระยาบันลือ ซึ่งเป็นคลองที่ขุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 ) โดยวัดไผ่โรงวัว เริ่มสร้างในเนื้อที่ 20 ไร่ เดิมเป็นที่ดอน มีกอไผ่ขึ้นเต็มพื้นที่ เมื่อถึงฤดูน้ำ ชาวบ้านได้เอา วัว ควาย มาเลี้ยงบนที่ดอนนี้โดยปลูกโรงวัวให้อาศัย และต่อมาได้มีการสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น และให้ชื่อว่าสำนักสงฆ์ไผ่โรงวัว จนกระทั่งได้ขึ้นเป็นวัดและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธารามแต่ไม่ค่อยมีใครเรียก ทางวัดจึงเปลี่ยนชื่อกลับมาใช้เป็น “วัดไผ่โรงวัว” อย่างเป็นทางการ

ประวัติวัดไผ่โรงวัว

จุดไฮไลท์ของวัดไผ่โรงวัว ที่ห้ามพลาด

พระพุทธโคดม

พระพุทธโคดม ซึ่งจะเป็นพระพุทธรู ปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ได้มีการถูกสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502 ใช้เวลามากถึง 17 ปีในการสร้างเลย โดยใน ปีพ.ศ.2512 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลาอีกด้วย

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล เป็น สถานที่ที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

เจดีย์ร้อยยอด เ

เจดีย์ร้อยยอด เป็นเจดีย์องค์สีขาว ตั้งตระหง่านสวยงาม ซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยรอบๆ องค์พระเจดีย์หลักมีองค์เจดีย์เล็กๆ ตั้งรายล้อมครอบอยู่นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามสุดๆ และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้เราได้ไปสักการะ ขอพรกันอีกด้วย

เมืองนรก จำลอง

เมืองนรก จำลอง เมืองนรกภูมิ แดนแห่งเปรตและอสูรกาย ซึ่งเป็นการจำลองสถานที่ความเชื่อเรื่องบาปกรรม เมื่อตายไปต้องตกนรก และยังเพื่อให้เป็นคติสอนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ ในนรกแต่ละภูมิ โดยจะมีการแสดงหุ่นปูนปั้นตามนรกขุมต่างๆ อาทิ ปีนต้นงิ้ว กระทะทองแทง อีกาจิกฯ

วัดไผ่โรงวัว เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆ และหากใครที่มองหาของฝาก ภายในบริเวณวัดไผ่โรงวัว ยังมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ร้านขายของฝากและของที่ระลึก ไว้ให้เดินช็อปและซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านอีกด้วย เรียกได้ว่า ได้ทั้งทำบุญ ได้ทั้งอิ่มท้อง สำหรับวันนี้เว็บหวยสดต้องขอตัวลาไปก่อนเราต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกัน ครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนั้นติดตามได้ใหม่ในบทความหน้า