ไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย สามารถแก้ชงได้เช่นกันในปี 2566 กลับมาเริ่มต้นปีใหม่ของ พ.ศ. 2566 ด้วยการดินทางไปไหว้ขอพรพระไทย พระจีน และเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งในปีนี้ขอหวย นักเสี่ยงโชคห้ามพลาดกันเลยนะครับ กับการไปไหว้ เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ยในปี 2566 ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง หรือหลงจ้งต้าเจียงจวิน เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง พร้อมมาแนะนำสถานที่กราบไหว้ขอพรและวิธีไหว้เจ้า ปีชงประจำปี พ.ศ. 2566

ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ปีชงที่ตามปกติกันแล้ว ยังมีอีกวิธีที่จะสามารถช่วยแก้ปีชงได้ และเสริมสิริมงคลแก่ตนเองได้ นั่นก็คือ การพกสัญลักษณ์ของ องค์เทพ ไท้ส่วยเอี๊ย ซึ่งเป็น องค์ที่ 40 ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง ที่เป็นเทพคุ้มครองประจำปี กุ่ยเบ้า หรือใน ปี พ.ศ. 2566 นั่นเอง เพื่อทำการแก้ชง และ เพื่อคุ้มครองเจ้าของตลอดปี และการพก “ปี้เซี่ยะ” เพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี และจะได้นำโชคมายังเจ้าของด้วย

เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ในปี พ.ศ. 2566 ขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง

สำหรับตามความเชื่อของชาวจีนแล้ว การไปไหว้ เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี้ย ยังจะสามารถที่จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมที่จะเกิดในปีชงนี้ให้เบาบางลงกันได้ และก็ควรที่จะต้องไปไหว้กันเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเป็นการสะเดาะเคราะห์และช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วย

ไท้ส่วยเอี้ย ประจำปี2566 ปีเถาะ ขุนพลผ่วย ซี้ไต่เจียงกุง หลงจ้งต้าเจียงจวิน เป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาในประจำปีกุ่ยเบ้า

เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี้ย

สำหรับปีเกิดได้รับอิทธิพลจาก เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย

1.หลัก “ชง” สำหรับเจ้าชะตาเป็นปีระกาทั้ง 5 ช่วงรอบอายุ ในปีพ.ศ. 2548,2536,2524,2512,2500
โดยเจ้าชะตาในปีระกาที่ตกหลัก “ชง” ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์จีน จะถือว่าปีเหล่านี้จะประสบกับเคราะห์หามยามร้ายที่ค่อนข้างหนัก อีกทั้งในเรื่องธุรกิจ เรื่องการงาน โชคลาภการเงิน และการลงทุนในด้านต่างๆ รวมถึงเรื่องของคู่ครองหรือคนรัก และในเรื่องสุขภาพ ก็ล้วนต้องให้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษ เพราะว่ามีแนวโน้ม ที่จะผิดพลาดมีความคลาดเคลื่อนและไม่สมหวัง ดังนั้นท่านควรถือโอกาสทำบุญสะเดาะเคราะห์ และต้องพกฮู้ไท้ส่วยประจำปีเอาติดตัวเอาไว้เสมอ

2.หลัก “คัก” สำหรับเจ้าชะตาที่เปิดปีเถาะทั้ง 5 รอบอายุ ในปีพ.ศ. 2542,2530,2518,2506,2494
โดยที่เจ้าชะตาปีเถาะที่ตกหลัก “คัก” ที่ตลอดปีนี้ทั้งปีนี้อาจต้อง เผชิญกับเรื่องที่มีความวุ่นวายเดือดร้อน และแม้จะมีโชคและเรื่องความสุขคละเคล้าปะปนแล้ว ในชะตาชีวิต แต่ว่าดูเหมือนสิ่งที่ท่านคาดหวังเรื่องความสำเร็จและลาภผลต่างๆ ท่านจะถูกบั่นทอนและลดหายไปเกือบครึ่งหนึ่ง จะได้รุ่งเรืองและก็ไม่ส่งผลดีถึงที่สุดจะมีผู้อื่น แข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ไปครอบครอง การคิดอ่านทำการใดต้องห้ามประมาท หรือชะล่าใจ สิ่งที่คาดหวัง จะกะเกณฑ์เอาไว้อาจหลุดลอยไปแบบง่ายๆ ก็คงต้องทำบุญ ทำทาน หรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ การไหว้สะเดาะเคราะห์ดวงชะตา และต้องพกฮู้ไท้ส่วย ประจำปีเอาติดตัวไว้เสมอ จึงจะรับมือในปีแห่งเคราะห์ภัยนี้ไปได้

3.หลัก “เฮ้ง” สำหรับเจ้าชะตาปีมะเมียทั้ง 5 รอบอายุ ในปีพ.ศ. 2545,2533,2521,2509,2497
เจ้าชะตาปีมะเมียที่ตกหลัก “เฮ้ง” ในตลอดปีนี้ทั้งปีท่านอาจต้องเผชิญ อุปสรรคและปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิต ต้องให้ระวังในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความ เรื่องการขึ้นโรงขึ้นศาล การประกอบสัมมาอาชีพใดๆ ที่ไปขัดหรือเสี่ยงต่อกฎหมาย บ้านเมือง มีเกณฑ์จะได้รับโทษทัณฑ์ การถูกดำเนินการที่เกี่ยวกับเอกสาร และสัญญาต่างๆ รวมถึงการตกลงทางธุรกิจที่มีผลผูกมัดระยะยาว ท่านต้องระมัดระวัง รอบคอบให้มากขึ้น ต้องระวังสิ่งที่ซ่อนเร้นแอบแฝง ซึ่งจะทำให้ตกที่นั่งลำบาก และนอกจากนี้แล้ว ไม่ควรตกปากรับรองค้ำประกันอะไรให้ผู้อื่น และควรระมัดระวังตัว เพราะอาจถูกประทุษร้ายให้ได้รับการบาดเจ็บได้

4.หลัก “ผั่ว” สำหรับเจ้าชะตาปีชวดทั้ง 5 รอบอายุ ในปีพ.ศ. 2551,2539,2527,2515,2503
โดยที่เจ้าชะตาปีชวดที่ตกหลัก “ผั่ว” ที่ตลอดปีนี้ทั้งปี ต้องให้ระวังเรื่อง ผู้ใหญ่ในบ้านของท่านจะเจ็บป่วยไม่สบาย เรื่องการงานหยุดชะงัก หรือว่ามิฉะนั้นการงาน ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ได้คาดหมาย ท่านควรต้องเตรียมการ และวางแผนทุกอย่างไปด้วยความรอบคอบรัดกุม และอีกทั้งเรื่องความรักก็ค่อนข้าง อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว จงระวังจะมีเรื่องขัดแย้งที่ไม่ราบรื่นกับคู่ครองคนรัก

ปีชง 2566

วันไหว้เทพไท้ส่วย และสำหรับการไหว้สะเดาะเคราะห์ต่อองค์เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย ที่โดยปกติแล้ว จะนิยมทำกันในช่วง 15 วันหลังจากวันตรุษจีนไปแล้ว นั่งคือสมมติว่าวันตรุษจีน ตรงกับวันที่ 20 มกราคม วันที่เหมาะแก่การไหว้สะเดาะห์เคราะห์องค์เทพ เพื่อปัดเป่าเคราะห์ภัยคือ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กุมภาพันธ์  หรือบางท่านที่ไม่ ค่อยสะดวกไปไหว้ในช่วงวันดังกล่าว ท่านก็สามารถยึดถือตามวันพระจีน วันชิวอิก – วันขึ้น 1 ค่ำจีน หรือวัน จับโหงว – วันขึ้น 15 ค่ำจีน ก็ได้ด้วยเช่นกัน

สำหรับเจ้าชะตาที่ตกหลัก “ชง” “คัก” “เฮ้ง” “ผั่ว” ไปไหว้สะเดาะเคราะห์ องค์เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี๊ย

นอกเหนือจากวิธีแก้ชงกันตามปกติแล้ว และอีกวิธีที่สามารถช่วยแก้ชง และเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองได้ นั่นคือ การที่ได้พกสัญลักษณ์ ขององค์เทพ ไท้ส่วยเอี๊ย ซึ่งปีนี้ต้องเป็น องค์ที่ 40 คือขุนพลผ่วยซี้ไต่เจียงกุง หลงจ้งต้าเจียงจวิน ที่ได้คุ้มครองในประจำปี กุ่ยเบ้า หรือในปี พ.ศ. 2566 นั่นเอง เพื่อจะแก้ชง และจะได้ คุ้มครองเจ้าของตลอดปี และให้พก “ปี้เซี่ยะ” เพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี และได้นำโชคมายังเจ้าของด้วย

สถานที่ไปไหว้สะเดาะเคราะห์ องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

ถ้าหากท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหว้สะเดาะเคราะห์หรือทำพิธี ที่วัด ท่านก็สามารถจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ และก็ทำพิธีเองที่บ้านก็ได้ด้วยเช่นกัน โดยจัดพิธีทำต่อหน้าหิ้งพระ หรือที่แท่นบูชาที่มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู หรือที่หน้าศาลเจ้าที่ตี่จู๋เอี๊ย โดยที่ในขณะทำพิธีให้จัดวาง เครื่องเซ่นไหว้ทุกอย่างต่อหน้าองค์เทพไว้ให้เรียบร้อย จากนั้นก็จึงจุดธูป 3 ดอก เพื่อไหว้องค์เทพนั้นๆ ก่อน และจากนั้นจึงจุดธูปไปอีก 3 ดอก เพื่อระลึกถึงองค์ไท้ส่วย พร้อมทั้งกล่าวคำบูชาเพื่อขอพรต่อไปว่า

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

วันนี้ข้าพเจ้าชื่อแจ้งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอาศัยที่บ้านเลขที่ และขอให้ข้าพเจ้า พ้นเคราะห์ พ้นโศก พ้นจากโรคพ้นภัย ขอบารมี องค์ไท้ส่วย มาช่วยปกปักษ์พิทักษ์รักษาดวงของข้าพเจ้า เพื่อให้มีความสุขความเจริญไปตลอดทั้งปีนี้ด้วยเทอญ และรอให้ธูปใกล้หมดดอก และลาเอากระดาษไหว้ทั้งหมดเพื่อไปเผาในกระถางเผาที่เตรียมไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน และส่วนของไหว้ที่รับประทานได้ก็ให้บริจาคทานให้แก่คนยากจน

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับการแก้ชงปี 2566 ของคนที่เกิดในปีชง ทั้ง 4 กลุ่ม อย่างไรแล้ว ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ มีสติในการดำเนินชีวิต และไม่ประมาท เรื่องร้ายก็จะเบาบางลงไปได้ และเรื่องอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเช่นกันครับ